Valinnanvapaus on osallistumista

Olen viime viikkojen aikana ollut puhujana ja osallistunut eri yhteyksissä keskusteluun kaupungistumisesta, kuntarakenteesta ja julkisesta palvelutuotannosta. Ideologiset erot nousevat yleensä hyvin nopeasti esiin ja ryhdytään väittelemään akselilla kaupunki-maaseutu, julkinen-yksityinen, hallinto-osallisuus. Lähes aina yksi keskeinen taustalla vaikuttava tekijä on ilmiselvästi valinnanvapaus. Suomessa muuttaa vuosittain lähes 900 000 ihmistä, joista neljä viidestä muuttaa työssäkäyntialueen sisällä. Keskitetäänkö heitä jonnekin […]

Lue lisää "Valinnanvapaus on osallistumista"

Kaupungistuminen tulee – oletko valmis?

Olin mukana SAK:n, Rakennusliiton, Rakennusteollisuuden, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen sekä muutaman muun tahon kanssa työstämässä Onko maallamme malttia kaupungistua – Kaupunkipolitiikan tiekartta –raporttia, joka julkaistiin muutama päivä sitten[1]. Arvioimme asiantuntijoiden kanssa, että vuoteen 2030 mennessä Suomeen tarvitaan puoli miljoonaa uutta asuntoa, joista 2/3 kolmelle suurimmalle kaupunkiseudulle. Jotta tuosta tehtävästä selvitään, tarvitaan uutta otetta asuntopolitiikkaan. Tällä hetkellä hinnat […]

Lue lisää "Kaupungistuminen tulee – oletko valmis?"

Kemijärven junaa on vaikea pysäyttää

Paikallinen aviisi (HS 25.1) käsitteli laajassa artikkelissaan ”Kemijärvi-ilmiötä” eli Pohjois-Suomen ja Itä-Suomenkin tyhjentymistä. Kysymyksessä ei ole enää puhtaasti maaseutumaisten alueiden tyhjentyminen, vaan ilmiö koskee myös pieniä kaupunkeja. Syynä kehitykseen on ollut toisaalta teollinen rakennemuutos, toisaalta maa- ja metsätalouden tuottavuuden kasvu. Samalla ilmiö, joka ei nyt todellakaan ole uusi, luo Suomeen erittäin voimakkaasti eriytyvät asuntomarkkinat, kuten […]

Lue lisää "Kemijärven junaa on vaikea pysäyttää"

Työpaikkojen uusi maantiede

Berkeleyn taloustieteiden professori Enrico Moretti julkaisi vuosi sitten erittäin mielenkiintoisen kirjan The New Geography of Jobs, jossa hän kuvaa työpaikkojen sijoittumista Yhdysvalloissa. Laajalla tilastollisella aineistolla hän osoittaa, että käynnissä on ”great divergence”, jossa kaupungit jakautuvat kolmeen kategoriaan. Ensimmäisen kategorian kaupungit ovat niitä, joihin on sijoittunut osaamispohjaisen talouden tärkeät työpaikat (T&K, rahoitus, design yms.) ja koulutettu […]

Lue lisää "Työpaikkojen uusi maantiede"

Tampere tarvitsee ratikan

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, joka etenee myös Suomessa, tosin eurooppalaisittain tarkastellen hieman jälkijunassa. Viimeiset viisitoista vuotta kaupunkiseudut ovat kasvaneet ulospäin kuten Pirkkalan, Nurmijärven tai Kirkkonummen esimerkit osoittavat. Nyt suunta on kääntymässä sisäänpäin, ”keskustoitumiseksi”. Työn luonteen muutos asiantuntija- ja palveluvaltaiseksi, tiiviimmän rakenteen aiheuttama tuottavuuskasvu sekä kaupunkimaisten elämäntyylien viehätys johtavat tähän. Yksityisautoilun suosio hiipuu nuoremman väen keskuudessa […]

Lue lisää "Tampere tarvitsee ratikan"

Erilaisuus ei ole eriarvoisuutta – edes asumisessa

Umayya Abu-Hanna kertoi 30.12.2012 HS:ssa pysähdyttävistä suomalaisista rasismikokemuksistaan. Hän on epäilemättä oikeassa. Hyvä esimerkki yhteisesti hyväksytystä ulkomaalaisvastaisuudestamme on pieni vuotuinen pakolaiskiintiömme. Ulkomaalaisen työvoiman tulo monille aloille, vaikkapa rakentamiseen, tuntuu myös olevan ongelma, vaikka olemmekin EU:ssa sitoutuneet työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen. Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan käsitellä rasismia, määritelmän mukaisesti monikulttuurisuus ja –värisyys kuuluu nokkelaan kaupunkiin, vaan tarttua […]

Lue lisää "Erilaisuus ei ole eriarvoisuutta – edes asumisessa"