Elinkeinopolitiikassa ei ole yhtä kysymystä tai vastausta

Kuntavaalit lähestyvät ja elinkeinopolitiikkakin nousee keskusteluun kunnissa. Yritysten ja yrittäjien mielipiteet kiinnostavat, ja yrittäjien asiaa luvataan ajaa tarmokkaasti. Vastaavasti elinkeinoelämän järjestöt ovat aktiivisia ja esimerkiksi EK julkaisi hiljattain kyselyn seutukuntien elinkeinopoliittisesta menestymisestä. Nyt kun sote-tehtävät ovat siirtymässä maakunnille, kuntien tehtävät ovat vähentymässä ja monet puhuvatkin elinvoimakunnista. Kun kuntavaaliehdokas paahtaa elinvoimasta, kannattaa kysyä mitä hän sillä […]

Lue lisää "Elinkeinopolitiikassa ei ole yhtä kysymystä tai vastausta"

Invest promotion ja osaava pääoma vauhdittavat kasvua valtiollisia rahastoja paremmin

Toiminnalliset kaupunkiseudut ovat keskeisiä toimijoita globaalissa talouskilpailussa. Osaamispohjaisen talouden eniten lisäarvoa tuottavat toiminnot kuten tutkimus ja kehitys, strateginen markkinointi ja brändin hallinta, rahoitus sekä liiketoiminnan johto hakeutuvat kaupunkiseuduille, joissa on osaavia ihmisiä, hyvä saavutettavuus, kehittyvä aluetalous, yritysmyönteinen ilmapiiri sekä yhteistyöverkostoja. Osaava työvoima arvostaa puolestaan monipuolisia uramahdollisuuksia ja asuin- sekä elinympäristön laatua. Suomalaisessa talouskeskustelussa nämä asiat […]

Lue lisää "Invest promotion ja osaava pääoma vauhdittavat kasvua valtiollisia rahastoja paremmin"

Etelä-Suomen työssäkäyntialue hyödyttää kaikkia alueen kuntia

Ennakoimme yhdessä professori Markku Sotaraudan kanssa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tekemässämme raportissa[1] Etelä-Suomen työssäkäyntialueen kehkeytymistä viisi vuotta sitten. Tänä aikana pendelöinti pääkaupunkiseudulle onkin lisääntynyt ja liikenneyhteyksien parantuessa pendelöidään yhä kauempaa. Mutta miksi Etelä-Suomen työssäkäyntialue vahvistuu ja miksi sitä kannattaa kehittää aktiivisesti? Ja miten se itse asiassa rajautuu? Rajautuminen on hankala kysymys, mutta karkeasti ottaen sen sisälle jää […]

Lue lisää "Etelä-Suomen työssäkäyntialue hyödyttää kaikkia alueen kuntia"

Unohda teollisuus – kaikki on palvelua

Uudet kunnanvaltuustot aloittelevat työtään ja monessa kunnassa pohditaan valtuustokauden strategioita. Kuntataloudet tiukentuvat ja talouden jonkinasteinen epävarmuus jatkuu. Niinpä elinkeinopolitiikka noussee agendoille entistä tärkeämpänä kysymyksenä: mistä syntyy uusia työpaikkoja ja verotuloja? Viime kädessä kunnat tarvitsevat kansalaisia, jotka maksavat veroja, sillä yhteisöverojen osuus kuntien tuloista on pääsääntöisesti erittäin pieni. Veronmaksajalla pitäisi olla kuitenkin työpaikka, mielellään yksityinen. Suuret […]

Lue lisää "Unohda teollisuus – kaikki on palvelua"