Entä jos ihminen haluaa asua ahtaasti?

Suomessa on perinteisesti asuttu hieman ahtaammin kuin kehittyneimmissä länsimaissa. Pitkään pyrkimyksenä onkin ollut kasvattaa asumisväljyyttä, joka lienee nykyisin hieman alle 40 m2 henkeä kohti. Nyt tuuli on selvästi kääntymässä. Ilmastonmuutoksen hillintä on nostanut tarpeen parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta, mutta myös arvioida uudelleen tarvittavien neliöiden määrää. Esiin nousevat jakamistalouden ilmiöt ja sovellukset – Airbnb, Über, PiggyBaggy  yms. […]

Lue lisää "Entä jos ihminen haluaa asua ahtaasti?"

Työpaikkojen uusi maantiede

Berkeleyn taloustieteiden professori Enrico Moretti julkaisi vuosi sitten erittäin mielenkiintoisen kirjan The New Geography of Jobs, jossa hän kuvaa työpaikkojen sijoittumista Yhdysvalloissa. Laajalla tilastollisella aineistolla hän osoittaa, että käynnissä on ”great divergence”, jossa kaupungit jakautuvat kolmeen kategoriaan. Ensimmäisen kategorian kaupungit ovat niitä, joihin on sijoittunut osaamispohjaisen talouden tärkeät työpaikat (T&K, rahoitus, design yms.) ja koulutettu […]

Lue lisää "Työpaikkojen uusi maantiede"

Grynderivihaa?

Rakentamisen laatu RALA ry julkaisi kuluneella viikolla tutkimuksen, jossa Aallon tutkijat olivat analysoineet 2000 rakennushankkeen arvioinnit ja tulokset olivat kohtuullisen hyviä. Tyytyväisyys oli suurinta asuntorakentamisessa (www.rala.fi). Asuntotuotantoon liittyen käydään laadun ohella jatkuvasti erittäin kriittistä ja osin täysin irrationaalistakin keskustelua. Itse seuraan median ohella erityisesti kahta Facebookin keskusteluryhmää, Lisää kaupunkia Tampereelle ja Lisää kaupunkia Helsinkiin, joissa […]

Lue lisää "Grynderivihaa?"

Suurissa kaupungeissa asuntotarjonnan joustavuus on alhaisinta

Asumisen hinnasta ja asuntomarkkinoiden toimivuudesta käydään jatkuvaa keskustelua. Jotkut epäilevät rakennuttajien panttaavan tontteja ja jarruttavan tuotantoa hintojen nousun toivossa. Toisten mielestä ongelmana on kaavoituksen hitaus ja erilaiset kansalliset sekä kuntakohtaiset määräykset. Tutkimusta aiheesta on niukasti saatavilla, vaikka nykyään julkishallinnossa on muodikasta vannoa evidence-based-policy-makingin nimiin. Virkistävän poikkeuksen keskusteluun tarjoavat Turun yliopiston tutkijat Elias Oikarisen johdolla[1]. He […]

Lue lisää "Suurissa kaupungeissa asuntotarjonnan joustavuus on alhaisinta"