Mitä tapahtuu tutkimukselle?

Olen valmistautumassa toimimaan vastaväittäjänä muutaman viikon päästä työssä, joka liittyy oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön. Hetkellinen osallistuminen tieteelliseen toimintaan herätti minut pohtimaan laajemminkin tutkimuksen roolia maailmassa. Suomalaista keskusteluahan on viime vuodet leimannut toisaalta julkinen vähättely tutkimusta kohtaan kaiken maailman dosentit -kommentteineen, toisaalta professorikunnan ankara kritiikki rahoituksen leikkauksia kohtaan. Professorikunta onkin saanut äänensä paremmin kuuluville kuin vähäosaisempi […]

Lue lisää "Mitä tapahtuu tutkimukselle?"

Internet-talous tarvitsee mutta hyödyttää kaupunkeja

Digitalisaatiosta, älykkyydestä ja mobiliteetista on puhuttu paljon viime vuosina, mutta ehkä parempi ilmaus kuvaamaan uudenlaista taloudellista toimeliaisuutta on internet-talous. Itse asiassa internet on tekijä, joka yhdistää erilaiset teknologiat ennennäkemättömiksi mahdollisuuksiksi synnyttäen talouden murroksen, jota voi verrata teollisuuden syntyyn. Internet-taloutta luonnehtivat esimerkiksi seuraavat piirteet: resurssien huomattavasti tehokkaampi käyttö (Airbnb, Uber), arvoketjujen lyhentyminen (printtimedia muuntuu digitaliseksi, jolloin […]

Lue lisää "Internet-talous tarvitsee mutta hyödyttää kaupunkeja"

Kuka tuottaa yhteislaitumelle ensimmäisen tuulimyllyn?

Pitäisikö asuntomme tai ainakin yksi huone siitä antaa vuokrattavaksi Airb’n’b:n kautta? Tai ottaa kyyti taksin sijaan Uberilta? Jakamistalous on yksi internet-talouden uusia muotoja. Idea on yksinkertaisuudessaan se, että voimme jakaa hallussamme olevia resursseja ja saada siitä myös tuloa. Tuottoa saa myös välityspalvelun ylläpitäjä. Liiketoiminnallisten palvelujen ohella osassa jakamistaloutta kysymys on perinteisestä tavaroiden lainaamisesta tai naapuriavusta, […]

Lue lisää "Kuka tuottaa yhteislaitumelle ensimmäisen tuulimyllyn?"