Segregaatiota ei ehkäise hyvätuloisten asumisen tukeminen Ruoholahdessa tai Arabianrannassa

Professorit Matti Kortteinen ja Mari Vaattovaara julkaisivat viimeisessä Yhteiskuntapolitiikka –lehdessä kiinnostavan tutkimuksen pääkaupunkiseudun segregaation etenemisestä[1]. Tutkijoilla on jo parinkymmenen vuoden perspektiivi aiheeseen, ensimmäisen aihepiiriä käsittelevän tutkimuksensa he julkaisivat jo 1990-luvulla. Tutkimuksessa pääkaupunkiseutu on jaettu 250 x 250 metrin ruutuihin, ja jokaisen ruudun osalta on tarkasteltu väestön tulotasoa, koulutusastetta ja työllisyyttä. Erilliseen tarkasteluun on poimittu ne […]

Lue lisää "Segregaatiota ei ehkäise hyvätuloisten asumisen tukeminen Ruoholahdessa tai Arabianrannassa"

Pirulliset ongelmat ratkaistaan kaupungeissa

Horst Rittel ja Melvin Webber[1] julkaisivat yli 40 vuotta sitten klassisen artikkelinsa, joka liittyi yleisen suunnitteluteorian dilemmoihin. Tuossa artikkelissaan he lanseerasivat pirullisen ongelman (wicked problem) käsitteen, joka on vähitellen kulkeutunut meikäläiseenkin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Rittelin ja Webberin radikaali havainto oli se, että päinvastoin kuin aikakauden suunnittelu-usko oletti, kaikkia – varsinkaan yhteiskunnallisia – ongelmia ei voidakaan ratkaista […]

Lue lisää "Pirulliset ongelmat ratkaistaan kaupungeissa"