Kuka on osallinen kaupunkisuunnittelussa?

Viimeisten vuosien aikana suomalaisten kaupunkien elävyys ja viihtyisyys ovat nousseet aivan uudella tavalla keskusteluun. Kaupunkien kasvu ja kaupunkielämän uudet muodot ovat lisänneet ymmärrystä kaupunkilaisista kaupunkien ”käyttäjinä”. Suomessa juuri nyt erityisesti kaupunkiseutujen keskuskaupungit kasvavat ja niissäkin perinteiset kantakaupungit ovat entistä vetovoimaisempia niin asumisen, työpaikkojen ja palveluiden mielessä. Yksi keskustelunaihe on liittynyt katutilan viihtyisyyteen ja miellyttävyyteen ja […]

Lue lisää "Kuka on osallinen kaupunkisuunnittelussa?"

Valinnanvapaus on osallistumista

Olen viime viikkojen aikana ollut puhujana ja osallistunut eri yhteyksissä keskusteluun kaupungistumisesta, kuntarakenteesta ja julkisesta palvelutuotannosta. Ideologiset erot nousevat yleensä hyvin nopeasti esiin ja ryhdytään väittelemään akselilla kaupunki-maaseutu, julkinen-yksityinen, hallinto-osallisuus. Lähes aina yksi keskeinen taustalla vaikuttava tekijä on ilmiselvästi valinnanvapaus. Suomessa muuttaa vuosittain lähes 900 000 ihmistä, joista neljä viidestä muuttaa työssäkäyntialueen sisällä. Keskitetäänkö heitä jonnekin […]

Lue lisää "Valinnanvapaus on osallistumista"