Mihin asumisen heimoon sinä kuulut?

Mikä ohjaa ihmisten asumisvalintoja? Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kyrö käsittelee asumisen uhkakuvia ja muutoksia Tieteessä Tapahtuu –lehden numeron 6/2013 artikkelissaan. Hän tarkastelee erityisesti pääkaupunkiseudun tilannetta pohtien asumisväljyyttä, hintoja, muuttoliikettä, eriytymistä ja erilaisten asukkaiden arvostuksia. Mainio kirjoitus, joka innosti tarttumaan näppäimistöön. Pääkaupunkiseudulla muuttoliike on viimeiset kymmenkunta vuotta toiminut niin, että lapsiperheet muuttavat Helsingistä, Espoosta ja Vantaaltakin kehyskuntiin. […]

Lue lisää "Mihin asumisen heimoon sinä kuulut?"

Elämyksellisyyden näyttämöt ja autenttisuuden kulutus kaupunkien kehittämisessä

Viimeiset parikymmentä vuotta kaupunkiseutujen taloudellisen kehittämisen ytimessä ovat olleet alueelliset klusterit, alueelliset innovaatiojärjestelmät sekä innovatiiviset miljööt. Tämän ajattelutavan keskeisiä ilmentymiä ovat olleet esimerkiksi vuonna 1994 käynnistynyt ja nyt päättyvä kansallinen osaamiskeskusohjelma, teknologiakeskukset sekä yliopistojen kolmannen tehtävän korostaminen. Yleisenä arvon luomisen logiikkana on ollut synnyttää vientiä tuote- ja tuotantoteknologiaa kehittämällä ja jaella tavaroita globaalisti. Läheisyyteen perustuvat […]

Lue lisää "Elämyksellisyyden näyttämöt ja autenttisuuden kulutus kaupunkien kehittämisessä"

Etelä-Suomen työssäkäyntialue hyödyttää kaikkia alueen kuntia

Ennakoimme yhdessä professori Markku Sotaraudan kanssa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tekemässämme raportissa[1] Etelä-Suomen työssäkäyntialueen kehkeytymistä viisi vuotta sitten. Tänä aikana pendelöinti pääkaupunkiseudulle onkin lisääntynyt ja liikenneyhteyksien parantuessa pendelöidään yhä kauempaa. Mutta miksi Etelä-Suomen työssäkäyntialue vahvistuu ja miksi sitä kannattaa kehittää aktiivisesti? Ja miten se itse asiassa rajautuu? Rajautuminen on hankala kysymys, mutta karkeasti ottaen sen sisälle jää […]

Lue lisää "Etelä-Suomen työssäkäyntialue hyödyttää kaikkia alueen kuntia"