Quo vadis luova luokka – kymmenen vuotta Richard Floridan jälkeen

Viimeisimmässä Kauppalehden Optiossa palataan edellisen vuosikymmenen näkyvimpään kaupunkitutkijaan Richard Floridaan ja hänen ajatukseensa luovasta luokasta ja sen merkityksestä kaupunkien menestykselle. Kuten jo kymmenen vuotta sitten todettiin, luovuus ei ole minkään ammattiryhmän erityinen ominaisuus tai koulutuksen tulos, ja Floridan luokkakin oli tosiasiassa kokoelma ammattinimikkeitä. Florida osoitti, että Yhdysvaltain aineistolla kaupunkien suvaitsevaisuus, teknologisen perustan vahvuus ja koulutetun […]

Lue lisää "Quo vadis luova luokka – kymmenen vuotta Richard Floridan jälkeen"

Asunnonostajan ei tarvitse toteuttaa kansallista agendaa

Puurakentaminen on yksi kansallisen elinkeino- ja teollisuuspolitiikan kestoaiheista. Itse muistan istuneeni mm. vuonna 2004 silloisen kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmässä pohtimassa asiaa. Nykyisen hallituksen kaudella aihe on taas vahvasti esillä, erityisesti edellinen elinkeinoministeri edisti asiaa tarmokkaasti. Pientaloja on aina rakennettu ja rakennetaan puusta, samoin joitakin julkisia rakennuksia kuten YIT:n urakoima Nuuksion uuden luontokeskuksen päärakennus Haltia. Nyt […]

Lue lisää "Asunnonostajan ei tarvitse toteuttaa kansallista agendaa"

Kaupunkien kiinteistöstrategiat uusiksi

”Keskustoituminen” on uusi ilmiö, joka näkyy pyrkimyksenä kehittää kaupunkikeskustoista entistä elävämpiä ja vetovoimaisempia. Yhtenä ilmastonmuutosta hidastavana tekijänä on puolestaan nähty yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja joukkoliikenteen kehittäminen. Toimivan ja henkilöautoon nähden kilpailukykyisen joukkoliikenteen kehittäminen edellyttääkin riittävää kansalaistiheyttä. Työn muutos tehtaasta studioon taas haastaa funktionaalisen kaupunkisuunnittelun, missä työpaikat, palvelut ja asuminen sijaitsivat erillään toisistaan. Palaamme siis kaupungin alkuperäiseen […]

Lue lisää "Kaupunkien kiinteistöstrategiat uusiksi"