Etelä-Suomen työssäkäyntialue hyödyttää kaikkia alueen kuntia

Ennakoimme yhdessä professori Markku Sotaraudan kanssa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tekemässämme raportissa[1] Etelä-Suomen työssäkäyntialueen kehkeytymistä viisi vuotta sitten. Tänä aikana pendelöinti pääkaupunkiseudulle onkin lisääntynyt ja liikenneyhteyksien parantuessa pendelöidään yhä kauempaa. Mutta miksi Etelä-Suomen työssäkäyntialue vahvistuu ja miksi sitä kannattaa kehittää aktiivisesti? Ja miten se itse asiassa rajautuu? Rajautuminen on hankala kysymys, mutta karkeasti ottaen sen sisälle jää […]

Lue lisää "Etelä-Suomen työssäkäyntialue hyödyttää kaikkia alueen kuntia"